P1070642           P1070639             P1070640           P1070643          P1070646

Ако имате нужда от промяна и развитие…

Ако правите житейски избор…

Ако имате емоционални затруднения…

Ако имате проблеми във взаимоотношенията…

Или ако просто искате да погледнете на своя живот от друг ъгъл …

Oбърнете се към ЦЕНТЪР КАСИОПЕЯ

Центърът предлага:

– психологическо  консултиране – Когато се нуждаете от  човек, който да ви преведе през сложните житейски ситуации, определяйки приоритетите и поставяйки акцентите, тогава ви е необходима помощта на психолог. Консултацията ще ви помогне да осъзнаете  случващото се – следователно по-ефективно да използвате своите лични ресурси.

– психологическа помощ в критични ситуации- е своеобразна ,,Бърза Помощ“, чрез която психолозите се опитват да снижат до минимум последствията от събитието довело клиента до кризисното състояние.

групи за собствен опит и развитие –   броят на участниците е  между 5-7 човека. Групите имат за цел да подкрепят своите членове  по пътя на тяхното развитие. Използвайки техники от методите  психодрама и арт-терапия, всеки един от участниците ще има възможност да преживее по нов начин стари кризисни ситуации, да експериментира в защитената среда на групата нови модели на поведение и отношения, да погледне през погледа на страничен наблюдател сценария на своя живот и да го промени, където е нужно. Групите се водят от професионални психотерапевти.

 – психотерапия – е по- дълъг и продължителен процес, при който клиентът има нужда от професионалната подкрепа на терапевта за справяне с дефицитите в психологически план. Продължителността е мужду 1/2 година и 2 години в зависимост от състоянието на клиента и неговите нужди.

фамилна терапия  – фамилната терапия е вид психологическа помощ, при която в ролята на клиент се намира не един човек, цялото семейство. Тя е основана на разбирането, че взаимодействието и взаимовлиянието между членовете на семейството довежда до формирането на семейните проблеми.

семейнa консултация за бъдещи и настоящи родители – специфика на емоционалните състояния и преживяванията през периода на бременността, разстройства на настроението през периода на бременността; стратегии за справяне с пренатална и постнатална  депресия; ролята-родител; първа среща с новороденото; грижи във възрастов план, психични кризи и др.).

– психотерапевтична работа с алкохолно и хазартно зависими – индивидуално консултиране и психотерапия.

работа с деца и юноши в криза – включва детско-юношески консултации при – разстройство на привързаността, проблеми в адаптацията – ясла, детска градина, училище; страхове; стрес; ниска самооценка и липса на самоуважение; емоционални, поведенчески и обучителни разстройства и др.

индивидуална  психотерапевтична работа с различните прояви у децата на агресия, конфликтност,  хиперактивност,  импулсивност и неорганизираност. Психологическа работа с емоционални проблеми при деца и юноши свързани с неувереност, срамежливост, занижена самооценка, тревожност,  страх и безпокойство, проблеми с общуването и адаптацията в детската градина и училище.

психодиагностика и психотерапия в детска възраст.

кризисна психологическа интервенция

определяне и подготовка на готовността за училище –усъвършенстване на когнитивните процеси – възприятие (зрително, слухово, тактилно), внимание, памет, мислене, въображение в съчетание с усъвършенстване на параметрите на езиковата система; подобряване на сръчността и ловкостта на водещата ръка и развитие на финната моторика с цел постигане на лекота при писане; ограмотява

детски и училищни групи за самопознание, преодоляване на стреса и проблеми в общуването – тези групи работят по специално изготвена от Център Касиопея  програма

Психологическа Занималня, пригодена за различните възрастови групи. В тази целогодишна програма е включено запознаването на децата с различните емоции, психологически реакции, междуличностни отношения и техните прояви. Децата имат възможност да тренират в защитена среда нови начини за справяне с конфликтите, агресията и тревожността, използвайки елементи от театъра,  изобразителното изкуство и игровата дейност. Продължителността на заниманията е веднъж седмично в рамките на 2 учебни часа.

Екипът на центъра гарантира етични, конфиденциални и доверени отношения!