Open/Close Menu
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ПОРТАЛ

Gurunath_4LR2-480x389

Веднъж Мъдрецът извикал при себе си своите ученици и им показал един бял лист, в средата на който била поставена една черна точка.

- Какво виждате тук? –попитал старият учител.

- Точка – казал един от учениците.

- Черна точка! – потвърдил друг.

- Голяма, черна точка! – уточнил трети.

Тогава Мъдрецът седнал в един ъгъл и заплакал.

- Учителю, какво направихме, защо се разстрои така? – заразпитвали тревожно учениците.

- Плача, защото всички вие, мои ученици виждате единствено малката черна точка, а никой не забелязва големия бял лист …