Open/Close Menu
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ПОРТАЛ

В древни времена на Земята имало остров, на които живеели всички човешки ценности. Един ден островът започнал да потъва под водата. Всички ценности решили да се спасят с бягство, като отплуват със своите кораби.На острова останала само Любовта. Тя нямало на какво да се качи… Тогава повикала Богатството и го помолила да се качи при…

Да…. ей сега…Трябва само да се събера, да се съсредоточа……..Да се приближа до вратата, да я хвана за дръжката, да я отворя, да направя крачка напред и……… И какво ще стане? Мълчание. Така ние разсъждаващите се превръщаме в страхливци, нали Хамлет? Умишлено се бавя. Вратата ме блокира със своята неопределеност. Къде води? Какво има зад…