Open/Close Menu
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ПОРТАЛ

Мевляна Джалал ад-Дин Мухаммад Руми (1207- 1273) – персийски поет,суфист и мистик. Преподавал философия, религия, право и оставил в наследство невероятно духовно богатство. През пелената на времето до нас са достигнали негови крилати фрази извор на мъдрост, любов и вяра в доброто начало – актуални и до днес със своя изключителен заряд. И така нека…

Всяка пролет за мен започва с искрено изумление -как моите чисто човешки емоционални състояния са толкова тясно свързани със сезоните. През март, когато дните стават все по- дълги, слънчевите лъчи по-осезаеми, а капчуците все по-приказливи, винаги се чувствам различно. Понякога изпълнена с нови надежди – може би защото през март е толкова лесно да си оптимист. Понякога посрещаща…