Open/Close Menu
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ПОРТАЛ
28865

- Не мога да простя, – каза тя – Не мога да забравя. – Прости… – помоли я Ангела – Прости, ще ти стане по-леко. – За нищо на света – стисна устни тя. – Това не може да бъде простено. Никога! – За отмъщение ли жадуваш? – обезпокоен я попита той. – Не, няма…