Open/Close Menu
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ПОРТАЛ
9cSma1JFT6w

                В съвременния ни  живот, сред увеличаващият се избор на всякакви развиващи игри и играчки, израза ,, Детство  без играчки“ за много родители би прозвучало  странно. Как  така – дете без играчки? Наскоро прочетох, че тази идея е проверена на практика в детски градини от няколко европейски страни…

изтеглен файл (2)

Марк Твен някога казал, че ако сутринта изядеш жабата, то остатъка от деня обещава да бъде чудесен, тъй като лошото за днес вече е приключило. Цитирайки това, експертът със световно признание като специалист по лична ефективност Браян Трейси съветва тези, които искат нещо да постигнат, всеки ден първо да изядат своята ,,жаба“: изпълнявайки най-трудното и…

240px-Friesian_Stallion

Веднъж се връщах с приятели от колежа и ненадейно покрай нас профуча с голяма скорост жребец с надяната на главата си юзда. Той влетя в близкият стопански двор. Беше целият изкалян и запотен, явно доста дълго бе тичал и се запъти да пие вода. Собственикът не позна коня, а ние се завтекохме, за да го…

въжеиграч

                           Антуан дьо Сент- Екзюпери написал – Ние всички сме родом от детството. Отношенията  с околните,с близките, с любимите  ни зависят  от това, какви  са били нашите отношения със значимите възрастни в детството ни . Върху основата на трудовете на  детският психоаналитик Доналд…