Open/Close Menu
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ПОРТАЛ
10373994_599688163521523_3440030690077108873_n

През целия си живот ние сме части от различни връзки. Връзки, които ни определят, изграждат, развиват, обогатяват…
Фамилната терапия се занимава с отношенията между членовете на семейството. Тя е успешен начин да се разгърне техния потенциал за преодоляване на предизвикателства и справяне с ежедневните трудности. По-ефективното общуване по между им стои в основата на усещането за щастие.
В тази връзка, ние, като екип от психотерапевти от градовете Пловдив, Стара Загора и Ямбол стартирахме инициатива, която нарекохме ,,Здраво семейство”. Тя включва фамилно консултиране и психотерапия под пряката супервизия на Институт по Психодрама, индивидуална и групова психотерапия ,,Бернхард Ахтерберг”, член на Българската асоциация по фамилна терапия и Европейската асоциация по фамилна психотерапия.
Сесиите са с продължителност около 50 минути и включват разговор между един от терапевтите и семейството, а екипът наблюдава, без да се намесва, улавяйки и други аспекти от семейната реалност. Този модел на работа е взаимстван от Лондонския институт по фамилна терапия, където се практикува повече от 30 години.
Екип
Красимира Харлова – психолог, психотерапевт с 15 години опит, от гр. Пловдив.
Телефон за връзка: 0887 927569
Николета Малинова – психолог, психотерапевт с 10 години опит, от гр. Ямбол (работи и в гр. Пловдив)
Телефон за връзка: 0893 307346
Златица Харитова – психолог, психотерапевт, 10 години опит, гр. Стара Загора.
Телефон за връзка: 0888 685500
Радостина Азманова – психолог, психотерапевт, 10 години опит, гр. Стара Загора.
Телефон за връзка: 0898 794069

Write a comment:

*

Your email address will not be published.