Open/Close Menu
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ПОРТАЛ
10373994_599688163521523_3440030690077108873_n

През целия си живот ние сме части от различни връзки. Връзки, които ни определят, изграждат, развиват, обогатяват… Фамилната терапия се занимава с отношенията между членовете на семейството. Тя е успешен начин да се разгърне техния потенциал за преодоляване на предизвикателства и справяне с ежедневните трудности. По-ефективното общуване по между им стои в основата на усещането…