Open/Close Menu
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ПОРТАЛ

Родителските ,,рецепти“ или послания в повечето случаи са неразрешени проблеми, ограничения, стереотипи, комплекси, блокажи, които се излъчват и предават към децата. Те могат да бъдат както вербални – чрез думи, действия, инструкции и заповеди, така и невербални – чрез начина на живот, изражение, емоции или енергия.   Ние често не придаваме сериозно значение на думите…