Open/Close Menu
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ПОРТАЛ

1.Ако обичаш човек истински не би се намесил в неговия живот. Не би посмял да нарушиш границите на вътрешния му свят.

2.Престани да мислиш как да получиш любов.Започни да я отдаваш.Отдавайки ти получаваш. Друг начин няма.

3.Живей сега, а не се подготвяй за живота си в бъдеще.

4.Всички страдания на този свят идват от това, че сме забравили да живеем.Занимаваме се с дейности, които нямат никакво отношение към живота.

5.Ако искаш да живееш се научи да приемаш нещата такива, каквито са и да приемаш себе си такъв, какъвто си.

6.Ако си богат не мисли за това. Ако си беден – не вземай това на сериозно.

7.Прави колкото се може повече грешки. Само помни едно:не повтаряй една грешка два пъти.Само така ще израснеш.

8.Трябва да знаеш, че свободата е най-висшата ценност.Ако любовта не ти дава свобода, то това не е любов.

9.Всеки учи някой друг – какъв трябва да бъде.Никой,никога не е удовлетворен от това.

10.Ти си голям почитател на проблемите.Ако осъзнаеш това проблемите незабавно ще изчезнат!

Write a comment:

*

Your email address will not be published.