Open/Close Menu
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ПОРТАЛ

Човешка фигура

• Глава-отношение към интелектуалната сфера
• Коса-сила, зрелост и стремеж към нея
• Лице-символ на общуването
• Очи-стрес, емоционална сфера
• Уста-вербална активност/пасивност
• Нос-самоосъзнаване на пола
• Уши-отвореност към външния свят и готовност да се съобразява с неговите правила
• Шия-самоконтрол
• Ръце-активност в общуването с външния свят
• Длани и пръсти-връзката с майката и доколко детето се чувства приемано от възрастните
• Тяло-интерпретират се формите. По-ръбати форми-мъжки стил. Закръглени форми-женски стил
• Крака-самостоятелност, самоувереност, стремеж за движение и промяна
• Стъпала-гъвкавост в междуличностните взаимоотношения

Пейзажни елементи

• Цветя, летящи птици и пеперуди-спокойствие и добро състояние на духа
• Много дървета-потребност от опора и защита
• Силно защриховано слънце, облаци и дъжд-подтиснатост и безпокойство
• Предмети, излъчващи хладина и студ-сняг, лед, дъжд, течаща вода, хладилник-чувство на изоставеност, отхвърляне от семейството
• Детска кошара, клетка за птици, решетки на прозорците-протест срещу наложени ограничения и наказания
• Затворени с плътни врати обемни предмети-ограничения, тайни и забрани, до които детето не се допуска
• Остри предмети-натрупан гняв, противопоставяне на открита враждебност
• Плодове, зеленчуци, хляб, храна-демонстрация на чувство на обгрижване и любов от страна на семейството
• Летящи балони, хвърчила, самолети-стремеж към свобода и силно желание за освобождаване от ограничения и зависимост
• Пътни знаци-подчинение на ред и правила, съобразяване с авторитети и силен самоконтрол
• Слънце-mоказва отношения с доминиращо в обкръжението лице.
• Тъмни облаци и дъжд-тревожност, силно безпокойство

Къща

• Прозорци-потребност от общуване
• Врата-способност на детето да допуска другите до себе си
• Покрив-сфера на въображението и фантазиите
• Комин-символ на емоционална зрялост и за отношения за топлина в отношенията с близките
• Дим-значително вътрешно напрежение
• Водосточни тръби-стремеж за дистанциране от проблемите, мнителност и защитна нагласа
• Дървета и храсти около къщата-близки хора
• Ограда-потребност от обособяване и контролиране на достъпа на други хора до личното пространство на детето
• Линия на земята, прокарана под къщата-самотност и неувереност в себе си

Дърво

• Корени-връзка с традициите и ритуалите в семейството, връзка със социума
• Ствол-отношение към настоящето
• Корона-мечти за бъдещето
• Кълбовидна корона-затвореност
• Корона от хаотични кръгообразни линии, със силно защриховане-напрежение, гняв
• Корона, наподобяваща облак-стремеж към обективност
• Корона като „игленик”-среща се при деца с по-ниска умствена възраст от календарната
• Клони-справяне с проблемите в междуличностните взаимоотношения
• Цъфнали цветове-емоционална натура
• Плодове-рационален ум, резултатност, съобразяване с обществената йерархия
Из книгата книгата „Диагностични възможности на детската рисунка“ на Даниела Маркова

Write a comment:

*

Your email address will not be published.