Open/Close Menu
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ПОРТАЛ

Възпитанието в Япония  не е обикновен сбор от педагогически методики, а цяла философия, насочена към образование и обучение на бъдещото поколение. Наричат го ,,икудзи“ и отразява своеобразието на японската култура,  в чиято основа  винаги е лежала традицията.

Подходода към възпитанието  в Страната на Изгряващото Слънце  зависи от възрастта на детето.

От 0 до 5

В тази възраст детето се смята за ,,император“:  всичко му се разрешава, всичко му се дава. Единственото, което чува от родителите си е , — предупреждения от типа  ,,мръсно е“, ,,лошо е“, ,,горещо е“, ,,опасно е“. За паданията и грешките на детето, майката поема отговорността върху себе си и задължително моли за извинение, ако то се е  ударило или изгорило. Тя непрекъснато върви ,,по петите“ на своето дете, а бащата се появява покрай тях само на разходка и в почивните дни. Като резултат, в тази възраст децата често се превръщат в истински  диктатори, смятайки  майка си и баба си за прислуга.

На дедтето не се повишава тон, не му се карат и в никакъв случай не се прибягва до физическо насилие. Основното наказание  е заплахата от отчуждение от родителите, семейството, колектива. За да се замисли детето върху своето поведение е достатъчно  да му кажат: ,, Ако се държиш така, всички ще се отдръпната от теб“. Япония е страна на групите, а не на индивидуалностите.

От 5 до 15 лет

В тази възраст  държат детето в бодливи ръкавици. Основа на възпитанието е дисциплината и още веднъж дисциплината. Строгият регламент се потвърждава и от поведението на детето  (уважение към по-големите), и от неговият външен вид (строга униформа в училище и  безукорна прилежност във всичко).

Основният принцип  на възпитание  е равенството между  всички членове на социума, независимо от техният произход и финансово положение:  ,,Не изпъквай, бъди като всички“. Любимите развлечения на учениците са отборните  спортни  игри, щафетата и хоровото пеене. Детето се учи да бъде част от микрогрупата  и задружно да работи в колектив, така  се формира неговото групово съзнание и социална отговорност.

Повече от  15

С подрастващите  в Япония се общува, като с равни: счита се , че от тази възраст младият член на социума е вече  способен да носи отговорност за себе си, за семейството си и за държавата, като цяло. Младият  японец е длъжен строго да се  придържа към правилата, нормите и традициите. При това той може да си позволи да се облича, както пожелае, да следва западната мода и дори да проявява известно  бунтарство. Но този етап на самоидентификация никога не подкопава основите, заложени в по-ранна възраст.

Статията е написана за Център Касиопея по материали от печтни издания

Write a comment:

*

Your email address will not be published.